Vakantiehuis te huur Ardeche - Frankrijk

Version Française

Le Moulin de Serret
St Etienne de Fontbellon
07200 Ardèche ~ France

Welkom de Gites Omgeving Route Beschikbaarheid Voorwaarden Reservering Links

Huurvoorwaarden

Algemene huurvoorwaarden van Le Moulin de Serret


1. Algemene bepalingen

Het huurcontract heeft uitsluitend betrekking op de drie vakantieverblijven gesitueerd in de Moulin de Serret, respectievelijk genaamd “Le Peuplier”, “L’Aulne” en “Le Frêne”, eigendom van SARL Le Moulin deSerret. De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder.
Met de ondertekening van het huurcontract verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

2. Reservering en betaling

2a Aanbetaling
De huurder die wil reserveren stuurt de twee exemplaren van het huurcontract ondertekend terug naar de eigenaar terwijl hij tegelijkertijd een aanbetaling van 25 % van de huurprijs overmaakt op de bankrekening van de eigenaar. Deze aanbetaling moet binnen 14 dagen na toezending van het huurcontract ontvangen zijn. Een reservering is geldig vanaf het moment dat de eigenaar de aanbetaling ontvangen heeft.
Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

2b Betaling van de huurprijs
Het restant (75%) moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode door ons zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog niet heeft betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. De aanbetaling van 25% wordt niet gerestitueerd.
Na ontvangst van het restant van de huurprijs, worden de documenten per ommegaande aan de huurder toegestuurd. Hierbij is alle noodzakelijke informatie betreffende routebeschrijving, adres en naam van de persoon, die de ontvangst regelt.

2c Maximum aantal bewoners
In een vakantiewoning mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen aantal. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot de vakantiewoning aan deze extra personen ontzeggen.

2d Waarborg
Bij aankomst in de vakantiewoning dient u aan degene, die de ontvangst regelt een waarborg te overhandigen. Dit bedrag dient in contant geld te worden betaald.
Deze waarborg wordt binnen 4 weken na het verlaten van de woning terugbetaald, eventueel onder aftrek van kosten voor het herstel van achteraf geconstateerde schade aan de woning of aan de inventaris.

2e Bijkomende kosten
Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te regelen, die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld, zoals eventuele stookkosten en de eindschoonmaak.


3 Aankomst en vertrek

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats 's zaterdags tussen 16 en 19 uur,
De vakantiewoning moet uiterlijk in schoongemaakte staat om 12 uur zijn verlaten op de zaterdag van vertrek.

4 Annulering

4a Annulering door de huurder
Elke annulering moet schriftelijk aan ons worden gemeld. Indien u de reservering onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met annuleringskosten die wij u doorberekenen. Als u tot 8 weken vóór de huurdatum annuleert zijn de annuleringskosten 25% van de huursom (de aanbetaling). Als u tot 4 weken voor aankomst annuleert, zijn de annuleringskosten 50%. U heeft dan al de totale huursom betaalt en krijgt dus de helft daarvan gerestitueerd. Als u 4 weken of minder voor aankomst annuleert, wordt niet gerestitueerd.
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

4b Annulering door verhuurder
Indien door onvoorziene omstandigheden dan wel door overmacht wij een huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

5 Verantwoordelijkheden

5a Verantwoordelijkheden van de verhuurder
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de klant, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten onze wil.
Ongemakken en/of voor onderbreking van water of elektriciteit veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, departement, enz.
V oor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis of appartement tengevolge van vertraging. U dient hiertoe een eigen verzekering te hebben afgesloten.

5b Inventaris en staat van het verblijf
Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat we het één en ander kunnen herstellen.
Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bovendien dient u dit binnen 24 uur aan ons te melden.
Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten, met bijzondere aandacht voor het sanitair, de keuken, het glaswerk en de vloer.

5c Gebruik van het verblijf
Le Moulin de Serret is een vakantieverblijf, bedoeld voor vakantie, ontspanning en rust. U houdt rekening met de aard en de bestemming ervan en met de wensen en behoeften van medegebuikers van het verblijf dienaangaande.

© Copyright 2008 ~ Le Moulin de Serret  top